23.01.2011.

Polica za vino

Polica za vino i vinske čaše je izrađena od čamovine, tonirana vodenim bajcom "cognac" i lakirana dvokomponentnim poliuretanskim lakom.


Нема коментара: