Pravljenje kutije korišćenjem pomagala za prilagodljivi box joint

Kako jednostavno napraviti kutiju čije su stranice povezane box joint vezom (klin i žleb), pri čemu je za razliku od standardnih pomagala ovog tipa, sa ovim pomagalom moguće napraviti klinove i žlebove različitih širina. Pogledajte video na stranici "Pomagala".
 

Коментари