Podna lampa

Lampa je rađena u kombinaciji hrastovog drveta i varenog gvožđa.





Metal u ovoj kombinaciji osim potporne i estetske funkcije, služi i kao provodnik jednosmerne struje za napajanje halogenih sijalica

Коментари