Poslužavnik sa "fiksiranim" sadržajem, Verzija 2

Inovirana verzija sa dve posude i ojačanim rukohvatom od termo obrađenog drveta. Termo otporno drvo je otporno na vlagu i time nepodesno za razvoj bakterija, što je važno za posude koje imaju kontakt sa hranom. Zaštita je izvedena farmaceutski čistim mineralnim uljem dozvoljenim za predmete koji su u kontaktu sa hranom.

Video klip sa prikazom Poslužavnika sa "fiksiranim" sadržajem pogledajte ovde.Čaše su i dalje stabilno postavljene u poslužavnik i zahvaljujući posebno prilagođenom kanalu, sprečeno je njihovo ispadanje tokom kretanja. Slično je i sa bocom koju drži istaknuti drveni prsten koji u novoj verziji ima dodatni prsten koji se još bolje prilagođava prečniku flaše, čime se još više stabilizuje položaj boce tokom kretanja.Evo i nekih komentara sa sajta http://lumberjocks.com/projects/270578:

762 posts in 2883 days
#1 posted 09-30-2016 01:17 PM
Flag
Awesome idea for the wine glasses and bottle holders.
-- Scott, Irmo SC
View a1Jim's profile
115190 posts in 3029 days
#2 posted 09-30-2016 02:51 PM
Flag
Very creative nice work
-- http://artisticwoodstudio.com Custom furniture
View Vladimir Simendic's profile
28 posts in 60 days
#3 posted 09-30-2016 03:38 PM
Flag
I never before saw so good design,I’m impressed! Very nice job.
-- Vladimir , ...handcraft rules :)
View splintergroup's profile
801 posts in 674 days
#4 posted 09-30-2016 03:42 PM
Flag
Nice, lots of detail!
Where did you get a wine glass keyhole bit? 8^)
View eddie's profile
8414 posts in 2066 days
#5 posted 09-30-2016 08:47 PM
Flag
very clever and looks great with the type of wood ,
-- Jesus Is Alright with me
View Richard W. Hyman Jr's profile
716 posts in 1124 days
#6 posted 09-30-2016 09:49 PM
Flag
That’s a really neat idea with the glass holders!
-- VR, Richard "Fear is nothing more than a feeling. You feel hot. You feel hungry. You feel angry. You feel afraid. Fear can never kill you"--Remo Williams
View Mean_Dean's profile
5023 posts in 2599 days
#7 posted 09-30-2016 11:23 PM
Flag
That’s a great looking wine tray! I really like those wine glass recesses!
-- Dean
View majuvla's profile
9002 posts in 2319 days
#8 posted 10-01-2016 08:57 AM
Flag
Very smart and clever ideas and solutions for sheaky hands. Beautiful craftmanship. Looks like fantastic idea for ’’home date’’ to impress a lady.
-- Ivan, Croatia, Wooddicted


Коментари