Tabakera

Tabakera za mog druga Jovu, napravljena po ideji japanske firme MUKU. Materijal: orah.
Коментари